Умови на приєднання до теплових мереж
[29.05.2024 00:00]

Приєднання до теплових мереж здійснюється відповідно до «Порядку приєднання до теплових мереж» затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 04.10.2023 No 1823 (далі - Порядок).

Для розгляду питання приєднання та підключення об’єктів до теплових мереж Замовник звертається до виробничо-технічного відділу КВП «Краматорська тепломережа» за адресою м.Краматорськ, вул.О.Тихого,2б (вівторок,четверг з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 11:30 до 12:30).

Приєднання здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 Порядку.

Перелік документів, які необхідні для отримання договору на приєднання об’єкта або реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі зі збільшенням теплового навантаження:

1) заява від Замовника (Додаток 3 Порядку);

2) опитувальний лист, заповнений на бланку встановленого зразка з інформацією про технічні параметри об’єкта (Додаток 4,5 Порядку);

3) копії документів, якими визначено право власності чи користування Замовника на об’єкт, та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), Замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки Замовника із визначенням її меж;

4) копії документів Замовника:

 •   які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

 •   які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників

  для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

 •   про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до

  вимог Податкового кодексу України;

  5) копію належним чином оформленої довіреності на представника Замовника, уповноваженого представляти інтереси Замовника під час процедури приєднання (за потреби).

  Завідсутностізауваженьдоподанихдокументівабопісляїхусунення Замовникунадаєтся проєкт договору на приєднання, проєкт технічних умов на приєднання та , у визначений в опитувальному листі спосіб, рахунок щодо оплати вартості послуг з надання замовнику технічних умов. Термін виконання - протягом 10(десяти) робочих днів з дня реєстрації заяви на приєднання, або дати усунення зауважень/надання уточнених даних (з урахуванням термінів, передбачених пунктом 2.2 Порядку)

  Договір на приєднання та технічні умови на приєднання набирають чинності з дати отримання їх КВП «Краматорська тепломережа» підписаними замовником, та погодженими з суміжними суб’єктами відносин у сфері теплопостачання (у разі коли така вимога зазначена в технічних умовах), та за умови оплати вартості послуги з надання замовнику технічних умов на приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством.

  Якщо КВП «Краматорська тепломережа» не отримало підписаний замовником проект договору на приєднання протягом 3 місяців з дати отримання замовником підписаних КВП

«Краматорська тепломережа» примірників договору на приєднання, договір на приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Постанова про затвердження Порядку приєднання до теплових мереж

Кошторис вартості погодження проекту

Кошторис вартості послуги з надання ТУ на приєднання